Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Barku i Łokcia

Obszar chirurgii w którym realizuje swoją pasję dotyczy barku, łokcia, biodra, kolana i stawu skokowego. Wykonuje zabiegi artroskopowe, rekonstrukcyjne i alloplastyki wymienionych stawów. W dorobku ma własne techniki operacyjne dotyczące rekonstrukcji uszkodzonych ścięgien barku i więzadła krzyżowego przedniego. W procedurze patentowej znajdują się dwa patenty dotyczące implantów do zabiegów barku. Lecząc od lat sportowców (mistrzów polski, świata, Europy i olimpijczyków). Niezwykle łatwo ulec urokowi nowych metod sprzedawanych w coraz atrakcyjniejszych opakowaniach przez firmy medyczne. Tylko dzięki doświadczeniu i wiedzy można umiejętnie oddzielić rzeczywiste postępy od nowości, których istotną podstawą są ekonomiczne apetyty jakimi kierują się korporacje medyczne. Dlatego prof. Fabiś ma analityczny stosunek do wszelkich nowości starając się podążać za aktualnymi trendami medycznymi i asymilując je ale tylko gdy ma głębokie przekonanie i dowody oparte na faktach medycznych o ich skuteczności. Każda nowa metoda leczenia ma swoją krzywą uczenia. Na jej początku popełnia się błędy. Z uwagi na, krótki czas ich życia wszystkie negatywne skutki oraz aspekty techniczne wymagają czasu aby je rozpoznać. Dlatego takie znaczenie ma wiedza i doświadczenie aby dokonywać wyborów, które są bezpieczne dla chorego i dają co najmniej optymalne wyniki leczenia. Prof. Fabiś przywiązuje ogromną wagę do właściwego procesu rehabilitacji operowanych chorych.

Wyróżeniania i kompetencje profesora

  •  Pan profesor jest pierwszym chirurgiem w historii naszego kraju, który został mianowany członkiem korespondentem Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia zreszającego najlepszych chirurgów z Ameryki i świata. To zaszczytne członkowstwo uzyskuje się na zaproszenie Towarzystwa w dowód uznania osiągnięć zawodowych i naukowych.
  •  Profesor Jarosław Fabiś został również pierwszym polskim ortopedą, który dołaczył do Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia w 1990 roku.
  •  Został wybrany delegatem na kraj Komisji ds. Rozwoju Chirurgii Barku w krajach Europy Wschodniej i pełnił tą funkcję przez dwie kadencje.
  •  Od wielu lat opiekujemy się znanymi sportowcami reprezentującymi nasz kraj w Polsce i za granicą. Za skuteczność w przywracaniu sprawności sportocom Pan Profesor został uhonorowany srebrnym medalem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
  •  Nasze centrum rehabilitacji od wielu lat skutecznie pomaga pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi, dlatego prof. Jarosław Fabiś piastuje zaszczytne stanowisko ambasadora na kraj Polskiego Towarzystwa Stardeniania Rozsianego.
  •  W 2018 r. został wybrany na szefa Katedry Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
  •  Profesor Jarosław Fabiś jest również szefem Kliniki Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej.
  •  W 2007 roku profesor stworzył Sekcję Chirurgii Barku i Łokcia w Łodzi przy PTOiTr i został jego pierwszym prezesem.
  •  Pan profesor nieustannie publikuje prace naukowe i ma swój wkład w rozwój ortopedii na świecie.

Opieka pooperacyjna

Działalność Pana profesora wyróżnia również fakt, iż jest w stanie zapewnić swoim pacjentom opiekę pooperacyjną na najwyższym światowym poziomie. Klinika profesora Jarosława Fabisia jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek w kraju. Nasz wykwalifikowany zespół dba o to, aby maksymalizować efekt terapeutyczny leczenia operacyjnego i umożliwić pacjentom jak najszybszy powrót do aktywności codziennych i zawodowych.


Jarosław Fabiś od początku swojej kariery zawodowej i naukowej skupił się na problematych urazów i scharzeń barku, co zaowocało pionierskimi technikami i pracami naukowymi w skali całego kraju. Pierwsze prace naukowe dotyczyły diagnostyki ultrasonograficznej i radiologicznej oraz skuteczniejszego leczenia operacyjnego uszkodzeń stożka roratorów. Prace naukowe Pana profesora zaczęły być zauważane po opublikowaniu wyników jego badań doświadczalnych, kótre zmieniły pogląd na biomechaniczny potenjał mięśnia nadgrzebieniowego. Dzisiaj profesor koncentruje się na unikalnych badaniach naukowych dotyczących m.in. regeneracji, propriocepcji i biologicznych/biomechanicznych metod rekonstrukcji więzadeł. W 2007 r. stworzył Sekcję Chirurgii Barku i Łokcia przy PTOiTr, której był pierwszym prezesem.
TOP